-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)

รหัสโรงเรียน : 600094

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – หนองสะเดา หนองปลิง หนองแค สระบุรี 18140

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)

-- advertisement --