-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดหนองโรง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดหนองโรง

รหัสโรงเรียน : 600101

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 24 – หนองโรง หนองแค สระบุรี 18140

โทรศัพท์ : 036383224

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดหนองโรง

-- advertisement --