-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง

รหัสโรงเรียน : 600105

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 6/6 – ห้วยขมิ้น หนองแค สระบุรี 18230

โทรศัพท์ : 0812519986

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดห้วยทองหลาง

-- advertisement --