-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโคกกรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโคกกรุง

รหัสโรงเรียน : 600060

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 27/3 – ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 036241930

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโคกกรุง

-- advertisement --