-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวัดโป่งมงคล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวัดโป่งมงคล

รหัสโรงเรียน : 600028

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2/3 บ้านนา-แก่งคอย ท่ามะปราง แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : 0898465323

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวัดโป่งมงคล

-- advertisement --