-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

รหัสโรงเรียน : 600247

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 202 ถนนมวกเหล็ก-วังม่วง มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180

โทรศัพท์ : 036909358

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

-- advertisement --