-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

รหัสโรงเรียน : 600225

เขตการศึกษา : สพป.สระบุรี เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 85 – มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 18180

โทรศัพท์ : 036721237

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

-- advertisement --