-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

รหัสโรงเรียน : 740128

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037542028

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน

-- advertisement --