-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกิโลสาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกิโลสาม

รหัสโรงเรียน : 740037

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 12 ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว – ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0884267917

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกิโลสาม

-- advertisement --