โลโก้โรงเรียนบ้านคลองทราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองทราย

รหัสโรงเรียน : 740279

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250

โทรศัพท์ : 037550003

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองทราย