-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

รหัสโรงเรียน : 740033

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 084-7134517

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองบุหรี่

-- advertisement --