-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองผักขม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองผักขม

รหัสโรงเรียน : 740059

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านคลองผักขม สระแก้ว – ปางสีดา ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037243317

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองผักขม

-- advertisement --