-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

รหัสโรงเรียน : 740046

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 0-3724-7635

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองมะละกอ

-- advertisement --