-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองหาด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองหาด

รหัสโรงเรียน : 740064

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 037445195

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองหาด

-- advertisement --