-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองหินปูน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองหินปูน

รหัสโรงเรียน : 740122

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 140 สระแก้ว-จันทบุรี คลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037-252993

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองหินปูน

-- advertisement --