โลโก้โรงเรียนบ้านคลองอุดม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองอุดม

รหัสโรงเรียน : 740290

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 3 – วังทอง วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250

โทรศัพท์ : 037609960

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองอุดม