-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองเจริญ

รหัสโรงเรียน : 740240

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านคลองเจริญ – หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037540233

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองเจริญ

-- advertisement --