โลโก้โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

รหัสโรงเรียน : 740129

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037542061

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองใหญ่