-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

รหัสโรงเรียน : 740078

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 037543030

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน

-- advertisement --