-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับมะนาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับมะนาว

รหัสโรงเรียน : 740247

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 203 – หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037541045

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับมะนาว

-- advertisement --