-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับสิงโต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับสิงโต

รหัสโรงเรียน : 740277

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 103 – วังสมบูรณ์ วังสมบูรณ์ สระแก้ว 27250

โทรศัพท์ : 0813770695

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับสิงโต

-- advertisement --