-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

รหัสโรงเรียน : 740008

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : บ้านด่าน บ้านด่าน โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037550308

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)

-- advertisement --