-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านทัพหลวง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านทัพหลวง

รหัสโรงเรียน : 740131

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 106 พระเพลิง – เขาแหลม ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037247508

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านทัพหลวง

-- advertisement --