-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านท่าช้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านท่าช้าง

รหัสโรงเรียน : 740020

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 6 ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 – ศาลาลำดวน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037609941

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านท่าช้าง

-- advertisement --