-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

รหัสโรงเรียน : 740042

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 0 – สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037-258019

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ

-- advertisement --