-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

รหัสโรงเรียน : 740079

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 90 วังสมบูรณ์-เขาตาง้อก ไทยอุดม คลองหาด สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 037 252108

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

-- advertisement --