-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังยาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังยาง

รหัสโรงเรียน : 740074

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ซับมะกรูด คลองหาด สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 037609901

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังยาง

-- advertisement --