-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

รหัสโรงเรียน : 740123

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 41 สระแก้ว – จันทบุรี คลองหินปูน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037513225

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

-- advertisement --