-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองเตียน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองเตียน

รหัสโรงเรียน : 740036

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 131 สระแก้ว-ปางสีดา ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037244482

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองเตียน

-- advertisement --