-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแก

รหัสโรงเรียน : 740127

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ตาหลังใน วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037550039

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแก

-- advertisement --