-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วย

รหัสโรงเรียน : 740049

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 7 ต.บ้านแก้ง – บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037-244107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วย

-- advertisement --