-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 740139

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 160 – ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น สระแก้ว 27210

โทรศัพท์ : 037550045

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา

-- advertisement --