-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม

รหัสโรงเรียน : 740080

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 226 – คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 037363146

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม

-- advertisement --