-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเนินผาสุก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเนินผาสุก

รหัสโรงเรียน : 740045

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 0 สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037550086

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนินผาสุก

-- advertisement --