-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโคกมะตูม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโคกมะตูม

รหัสโรงเรียน : 740035

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 สระแก้ว – ปางสีดา หนองบอน เมืองสระแก้ว สระแก้ว 27000

โทรศัพท์ : 037437106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโคกมะตูม

-- advertisement --