-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

รหัสโรงเรียน : 740070

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 174 – เบญจขร คลองหาด สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 037250012

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมหาธิคุณวิทยา

-- advertisement --