-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

รหัสโรงเรียน : 740086

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 294 – คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27260

โทรศัพท์ : 037250071

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ)

-- advertisement --