-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกรุงไทย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกรุงไทย

รหัสโรงเรียน : 740212

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 3067 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 037424009

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกรุงไทย

-- advertisement --