-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

รหัสโรงเรียน : 740209

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – รัชตะวิถี ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 037233973

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

-- advertisement --