-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านกะสัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านกะสัง

รหัสโรงเรียน : 740106

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 88 – ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 037243445

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านกะสัง

-- advertisement --