-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองมะนาว

รหัสโรงเรียน : 740191

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 70 – ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 037550058

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองมะนาว

-- advertisement --