-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองวัว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองวัว

รหัสโรงเรียน : 740220

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – คลองทับจันทร์ อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 0848838427

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองวัว

-- advertisement --