-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับใหญ่

รหัสโรงเรียน : 740164

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 037550059

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับใหญ่

-- advertisement --