-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตะโก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตะโก

รหัสโรงเรียน : 740100

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 27180

โทรศัพท์ : 037550102

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตะโก

-- advertisement --