โลโก้โรงเรียนบ้านตุ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตุ่น

รหัสโรงเรียน : 740227

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 037433120

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตุ่น