-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบุกะสัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบุกะสัง

รหัสโรงเรียน : 740156

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 77 – หนองแวง วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบุกะสัง

-- advertisement --