-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อนางชิง

รหัสโรงเรียน : 740186

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 284 – ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 037247627

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อนางชิง

-- advertisement --