-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน

รหัสโรงเรียน : 740154

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 27160

โทรศัพท์ : 037550068

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน

-- advertisement --