-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านละลมติม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านละลมติม

รหัสโรงเรียน : 740267

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – โคกสูง โคกสูง สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 037441867

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านละลมติม

-- advertisement --