-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองมั่ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองมั่ง

รหัสโรงเรียน : 740275

เขตการศึกษา : สพป.สระแก้ว เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองมั่ง หนองมั่งทัพเซียม หนองแวง โคกสูง สระแก้ว 27120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองมั่ง

-- advertisement --